Kurs elearningowy Moodle HALAMAplus

Kurs elearningowy Moodle

Dział: Moodle
Napisane przez  HALAMAplus

Kurs elearningowy "Moodle bez tajemnic?" Celem kursu jest zapoznanie uczestników z metodyką kształcenia zdalnego i narzędziami Moodle plus nabycie praktycznych umiejętności pracy na platformie elearningowej.

Kurs elearningowy prowadzony jest na platformie Polskiego Centrum Elearningu i składa się z 6 modułów plus realizacja pierwszego własnego kursu.

MODUŁ I

Istota elearningu. TIK i elearning - dwa światy? Zalety i ograniczenia elearningu w edukacji. Prawne aspekty wykorzystania elearningu. Koszty wprowadzenia platformy elearningowej w szkole i placówce.

MODUŁ II

Struktura i forma kursów elearningowych. Metodyka kształcenia zdalnego. Scenariusz kursu elearningowego.

MODUŁ III

Platforma elearningowa bazą e-zasobów. Narzędzia platformy Moodle (lekcja, książka, strona, folder, plik, etykieta, baza, pakiet treści IMS, moduł URL, słonik pojęć, zadania, pakiet SCORM). Prawo autorskie w elearningu.

MODUŁ IV

Społeczność ucząca się na platformie Moodle. Role na platformie elearningowej. Aktywizacja i motywacja uczestników kursu zdalnego. Narzędzia komunikacji na platformie Moodle (czat, forum, wiki, warsztaty). Gry dydaktyczne. Informacja zwrotna podczas kursu.

MODUŁ V

Ocenianie w kształceniu zdalnym. Sprawdzanie wiedzy i umiejętności na platformie Moodle. Quiz (test) na platformie Moodle.

MODUŁ VI

Ewaluacja kursu elearningowego. Sposoby badania efektów kształcenia. Kwestionariusz (ankieta) na platformie Moodle. System raportowania.

Poligonem doświadczalnym dla uczestników szkolenia jest dedykowana przestrzeń na platformie Polskiego Centrum Elearningu.

Kończąc szkolenie stajesz się autorem pierwszego własnego kursu elearningowego!

Zapytaj o szczegóły oferty
SHARE