Wykorzystanie e-zasobów w kształceniu zawodowym HALAMAplus

Wykorzystanie e-zasobów w kształceniu zawodowym

Dział: TIK w edukacji
Napisane przez  HALAMAplus

Celem szkolenia i warsztatów jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania e-zasobów w kształceniu zawodowym.

Program szkolenia:

  • e-zasoby jako alternatywne źródło wiedzy,
  • rodzaje e-zasobów dydaktycznych,
  • charakterystyka e-podręcznika,
  • prawa autorskie, licencja na e-zasoby (Creative Commons),
  • narzędzia elearningowe,
  • budowanie sieciowej społeczności szkolnej,
  • metodyka kształcenia zdalnego,
  • scenariusz i struktura kursu elearningowego,
  • tworzenie e-zasobów na platformie elearningowej,
  • sztuka oceniania w edukacji zdalnej.
WARIANT I

3 godziny szkolenia rady pedagogicznej plus udział w 2 modułowym kursie elearningowym na platformie Moodle (dostęp online do materiałów edukacyjnych).

WARIANT II

8 godzin warsztatów w pracowni komputerowej plus udział w 2 modułowym kursie elearningowym na platformie Moodle (dostęp online do materiałów edukacyjnych).

Kurs elearningowy prowadzony jest na platformie Polskiego Centrum Elearningu.

Zapytaj o szczegóły oferty
SHARE