E-podręcznik formą wzbogacania procesu nauczania i uczenia się HALAMAplus

E-podręcznik formą wzbogacania procesu nauczania i uczenia się

Dział: TIK w edukacji
Napisane przez  HALAMAplus

Celem szkolenia i warsztatów jest zademonstrowanie e-podręcznika jako formy wzbogacania procesu kształcenia.

Program szkolenia:

  • różnica pomiędzy e-podręcznikiem a e-bookiem,
  • narzędzia do tworzenia e-booka,
  • formaty e-booka,
  • zalety i wady e-podręcznika,
  • struktura e-podręcznika,
  • wyszukiwanie i gradacja informacji, rzetelność prezentowanych informacji,
  • prawa autorskie, licencje na e-zasoby (Creative Commons),
  • narzędzia do tworzenia e-podręcznika,
  • prezentacja i analiza wybranych przykładów e-podręczników,
  • praktyczne wykorzystanie e-podręcznika na zajęciach edukacyjnych.
WARIANT I

3 godziny szkolenia rady pedagogicznej plus udział w 2 modułowym kursie elearningowym na platformie Moodle (dostęp online do materiałów edukacyjnych).

WARIANT II

8 godzin warsztatów w pracowni komputerowej plus udział w 2 modułowym kursie elearningowym na platformie Moodle (dostęp online do materiałów edukacyjnych).

Kurs elearningowy prowadzony jest na platformie Polskiego Centrum Elearningu.

Zapytaj o szczegóły oferty
SHARE