Bezpieczeństwo w sieci HALAMAplus

Bezpieczeństwo w sieci

Dział: TIK w edukacji
Napisane przez  HALAMAplus

Celem szkolenia i warsztatów jest przedstawienie podstawowych problemów z zakresu bezpieczeństwa szkolnej infrastruktury IT i zagrożeń dzieci i młodzież w Internecie oraz opracowanie szkolnego systemu bezpieczeństwa (procedur).

Program szkolenia:

1. Bezpieczeństwo szkolnej sieci IT.

 • strategia bezpieczeństwa w szkole i sposoby jej realizacji,
 • zasady bezpieczeństwa infrastruktury IT w szkole,
 • analiza ryzyka z zakresie bezpieczeństwa,
 • aspekt prawny polityki bezpieczeństwa,
 • sposoby zabezpieczenia szkolnej infrastruktury,
 • projektowanie procedur bezpieczeństwa szkolnej infrastruktury IT.

2. Zagrożenia dzieci i młodzież w Internecie.

 • niebezpieczne treści i kontakty,
 • cyberprzemoc,
 • uzależnienie od Internetu,
 • cyberprzestępstwa,
 • szkolny system bezpieczeństwa - procedury.
WARIANT I

3 godziny szkolenia rady pedagogicznej plus udział w 2 modułowym kursie elearningowym na platformie Moodle (dostęp online do materiałów edukacyjnych).

WARIANT II

8 godzin warsztatów w pracowni komputerowej plus udział w 2 modułowym kursie elearningowym na platformie Moodle (dostęp online do materiałów edukacyjnych).

Kurs elearningowy prowadzony jest na platformie Polskiego Centrum Elearningu.

Zapytaj o szczegóły oferty
SHARE