Elearning w praktyce szkolnej HALAMAplus

Elearning w praktyce szkolnej

Dział: TIK w edukacji
Napisane przez  HALAMAplus

Celem szkolenia i warsztatów jest zapoznanie uczestników z możliwościami organizacyjnymi, prawnymi i technicznymi wykorzystania elearningu w praktyce szkolnej.

Program szkolenia:

  • TIK i elearning - dwa światy? (znaczenie pojęć, różnice i wspólne obszary),
  • elearning jako narzędzie wzrostu efektywności procesu kształcenia,
  • sfera zarządzania i kierowania szkołą (wirtualny pokój nauczycielski),
  • elearning jako forma budowania przewagi konkurencyjnej szkoły,
  • platforma jako forma wspomagania procesu nauczania i uczenia,
  • zalety i ograniczenia zastosowania elearningu,
  • prawne aspekty wykorzystania elearningu w szkole,
  • koszty wprowadzenia elearningu,
  • budowanie społeczności w sieci,
  • narzędzia elearningowe.
WARIANT I

3 godziny szkolenia rady pedagogicznej plus udział w 2 modułowym kursie elearningowym na platformie Moodle (dostęp online do materiałów edukacyjnych).

WARIANT II

8 godzin warsztatów w pracowni komputerowej plus udział w 2 modułowym kursie elearningowym na platformie Moodle (dostęp online do materiałów edukacyjnych).

Kurs elearningowy prowadzony jest na platformie Polskiego Centrum Elearningu.

Zapytaj o szczegóły oferty
SHARE